BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Vredegerecht

Een vrederechter is de gemakkelijkst toegankelijke rechter en het feitelijke gezicht van de rechtspraak bij de burger. De vrederechter beslist onder meer over de kleinere geschillen: burgerlijke zaken (bijvoorbeeld leningen, schadevergoeding wegens fout) en handelszaken bijvoorbeeld invordering facturen van maximaal 1860 Euro.


Lijst van vredegerechten
Lijst van gemeentes
Lijst van straten te Antwerpen