BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Rechtbank van Koophandel
Bolivarplaats 20/7 - 2000 Antwerpen

De rechtbank van koophandel neemt in eerste aanleg kennis van geschillen tussen kooplieden of handelaars boven €1860 Euro.
 

Inleidingskamers rechtbank van koophandel:

1e kamer zee- en binnenvaart
6e kamer vorderingen vanaf 5.000 euro
7e kamer vordering tot betaling van handelseffecten en inzake intellectuele eigendomsrechten.
11e kamer faillietverklaring en opnamen in het passief
18e kamer zaken in hoger beroep
20e kamer vorderingen tot 5.000 euro
22e kamer gerechtelijk akkoord - ontbinding van vennootschappen
 
Inleidingszittingen zijn gemarkeerd in Bold in een gele achtergrondkleur
ZAAL MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG UUR
A1 4e kamer 22e kamer 8e kamer 18e kamer 15e kamer 9.30 u.
B1 20e kamer 1e kamer 6e kamer     9.30 u.
B2   19e kamer   als in kort geding 23e kamer 9.30 u.
B3   21e kamer   5e kamer 9e kamer 9.30 u.
C1 10e kamer 16e kamer 12e kamer 11e kamer 7e kamer 9.30 u.
C2 17e kamer 2e kamer 3e kamer 14e kamer 13e kamer 9.30 u.
C3   als in kort geding       9.30 u.
C003 pv nazicht schuldvord.   pv nazicht schuldvord.     9.00 u.
kort geding   kort geding   kort geding 10.30 u.