BDMV - Gerechtsdeurwaarders Antwerpen
Aanvraagformulier toegang dossiers

Titel* :  
Naam* :  
Voornaam* :  
Functie :
Adres types* :  
Bedrijfsnaam :
Straat :
Nr. :
Bus :
Postcode* :  
Gemeente* :  
Email* :
GSM :
Telefoonnr. :
Wenst toegang tot* :  
Voorkeur verzending debetnota's en afschriften van exploten :
Voorkeur verzending afrekeningen :
Voorkeur briefwisseling / stand van zaken :
Bijkomende opmerkingen :